• gataya-saga@gmail.com
  • SAGA

Monthly Archives: October 2018

ประเพณีด้านมืดของญี่ปุ่น

หลังจากจารีตประเพณีด้านมือนี้เกิดขึ้น ผู้เป็นลูกต้องแบกห้ามบุพพการีของตนไปทิ้งในป่า เพื่อให้เสียชีวิตด้วยความอดอยากหิวโหยเพียงลำพังจำมาก ความชั่วร้ายครั้งนี้เกิดขึ้นจากจิตใจและเจตนาที่ตกต่ำดำมืดของชนชั้นขุนนางที่ไร้มโนธรรม ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น และประเพณีนี้ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลง

Read More

Copyright @ 2018 Gataya-SAGA. -Customization Reserved By SAGA -Theme Reserved Esol